Monday, September 22, 2008To all those out there, let us all pray for the people affected by Hurricane Ike.
Pero, Amazing dahil sa iReport, natuklasan na ang isang bahay sa lugar na tinamaan ng Hurricane Ike ay nakikitang nakatayo pa rin, sa gitna ng iba-ibang natira ng nasabing kalamidad. More info if you click this.

No comments: