Tuesday, September 23, 2008

Filipino Poem

Ito na yung start ng tula namin para sa filipino.

sang gabi muli ng aking pagtatrabaho
Mahal na ang langis hirap na ang aking amo
Sa bawat sandaling ipapasada niya ako.
Hindi ko nga alam baka siya ay mapatay ko...

No comments: