Friday, October 24, 2008

Hutchison Effect

Kung gusto niyong malaman ang Hutchison effect, isang effect na nakapanghihilakbot nga naman, i-click niyo ang unang Hutchison effect na phrase sa sentence na ito.

No comments: